JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o.

Vítejte na stránkách geodetické společnosti JSIK Aš, s.r.o.

Firma JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o. je soukromá společnost založená 04.01.1995. Stěžejními obory naší činnosti jsou zeměměřictví, geoinformatika a prodej pracovních pomůcek.

Geodetický servis

Geodetický servis

 • geodetické práce
 • inženýrská geodézie
 • dokumentace staveb
 • katastr nemovitostí
 • zjišťování průběhu inženýrských sítí u správců sítí.
 • topologické podklady pro informační systémy (GIS)
 • digitální mapy průmyslových závodů
 • digitální mapy komunikací a vodních toků včetně digitální pasportizace
 • a mnoho dalších...
GIS - Geografický informační systém, Misys

GIS - Geografický informační systém, Misys

 • návrhy datových struktur
 • školení a instalace
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • a mnoho dalších služeb
 • Misys - geoaplikace roku
 • návrhy datových struktur
 • školení a instalace
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • a mnoho dalších služeb
Digitalizace

Digitalizace

 • digitalizace rastrových podkladů
 • objektová
 • automatická
 • a mnoho dalších...
Digitální mapy

Digitální mapy

 • vektorizace rastrových podkladů a tvorba digitálních map
 • a mnoho dalších...
Archivace

Archivace

 • skenování papírových podkladů a řešení jejich možné archivace - vhodné pro : stavební úřady, knihovny...
 • a mnoho dalších...
Obchodní činnost

Obchodní činnost

 • prodej měřící techniky : theodolity, niveláky...
 • prodej měřící techniky pro méně náročná měření : pásma, laserové přístroje, latě
 • a mnoho dalších...

Poslední aktualizace : 20.08.2008  01:06:19