JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o.

Digitalizace

Digitalizace

Digitalizace je vektorizace rastrových podkladů a tvorba digitálních map. Vektorizace se provádí automaticky nebo objektově. Využití digitalizace - při tvorbě geografických podkladů - map např:
  • mapy ve formátu dkm (digitální katastrální mapa)
  • mapy ve formátu kmd (katastrální mapa digitalizovaná)
  • digitalizace stavebních a jiných plánů
  • územní plán
  • orientační plán
  • a další ...

Pro srovnání se můžete podívat na stejné území v rastrové mapě a ve vektorové mapě :

Rastrová mapaVektorová mapa
rastrová data vektorová data

Další možné využití :

Územní plánStavební plány
územní plán stavební plány
Poslední aktualizace : 20.08.2008  01:06:19