JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o.

GIS-Misys

Co je GIS

Geografický informační systém (GIS) je funkční počítačový systém, který umožňuje získávat, uchovávat, zpracovávat a zpřístupňovat geograficky vztažená data. Základem GIS jsou digitální mapy ve vektorové nebo rastrové formě, které bývají zpravidla propojeny s popisnými (negrafickými) údaji uloženými ve formě relačních databází. K absolutní špičce mezi aplikacemi určené pro státní správu, pro firmy i organizace patří Misys od firmy Gepro s.r.o., která získala cenu geoaplikace roku.

Naše služby v GIS

Naše firma v uplynulých letech rozšířila vybavení a činnost firmy tak, že Vám nyní můžeme poskytnout komplexní služby v geoinformatice od pořízení dat až po tvorbu GIS "na klíč". U naší firmy si můžete objednat například tyto služby:
 • pořízení geodat geodeticky, fotogrammetricky, nebo metodami digitální kartografie
 • zpracování studií a projektů GIS
 • návrhy datových struktur grafických i popisných dat
 • instalace, konfigurace a přizpůsobení typového software
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • import, export a konverze geodat
 • zpracování předpisů pro tvorbu a údržbu GIS
 • školení manažerů, správců a uživatelů GIS
 • konzultační a poradenské služby
 • zpracování měřených geodat v předepsané struktuře a formátu
 • převzetí podkladů z dostupných zdrojů a jejich přepracování
 • propojení geodat s negrafickými atributy (připojení popisných údajů z databáze,které pro Vás vytvoříme)
 • topologické a věcné kontroly dat

Cíl a účel GIS

Cíl vytvoření GIS by se dal shrnout do několika bodů :
 • zkvalitnění, zrychlení a usnadnění rozhodovacích a řídících procesů v zájmovém území
 • zefektivnění práce při manipulaci a úkonech s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro správní řízení
 • modelování dějů a jevů v zemí
 • prezentace a výsledků operací s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů

Datová struktura GIS

prostorová rastrová data :

ortofotomapykatastrální rastrové mapy
ortofotomapy katastrální rastrové mapy

prostorová vektorová data :

územní plánorientační pláninženýrské sítě
územní plán orientační plán inženýrské sítě
vektorová katastrální mapapasporty 
pasporty pasporty  

digitální model terénu :

výškopis ve formě vrstevnicprofily3D modelyprůlety
výškopis ve formě vrstevnic      

atributová data :

databáze popisy prvků dokumenty
Poslední aktualizace : 20.08.2008  01:06:19