Geodetická činnost

 
 
 
 

Inženýrská geodézie

 
Inženýrská, nebo také speciální geodézie, je zvláštním odvětvím zeměměřictví zabývajícím se přesnými pracemi ve výstavbě, v průmyslu a všude tam, kde je potřeba měření vysoké přesnosti. Zde se naše firma zaměřuje na:

 • zaměření geodetických podkladů pro projekty
 • vyhledání nebo ověření průběhu inženýrských sítí
 • stabilizace a zaměření vytyčovacích sítí
 • vytýčení a ověření prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby
 • geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby
 • sledování polohových a výškových deformací
 • geodetické práce ve výstavbě
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • měření jeřábových drah a deformací
 • sledování a vyhodnocení posunů a deformací staveb, skládek, chladicích věží, stožárů, komínů, přehrad apod.
 • funkce odpovědných geodetů v inženýrské geodézii
 
 
 

Dokumentace staveb

 
Dokumentace staveb je speciálním druhem zeměměřických prací pro zjištění aktuálního stavu stavebních objektů. Výsledkem zpracování jsou obvykle stavební výkresy (půdorysy, řezy a pohledy) a výkresy detailů, které můžeme nabídnout zhotovené v kvalitní dokumentaci v CAD jako 2D stavební výkresy.
 
 
 

Katastr nemovitostí

 
Geometrické plány jsou technickými podklady právních úkonů podle kterých se provádí vklad změn do katastru nemovitostí. Všechny geometrické plány podléhají ověření ze strany úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Zhotovujeme veškeré druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem i organizací. Můžete si u nás objednat geometrický plán:

 • na oddělení pozemku
 • na zaměření novostavby - pro kolaudaci
 • rozestavěné stavby - pro půjčku
 • na zaměření liniové stavby
 • na vyznačení věcného břemene
 • na vytýčení vlastnických hranic pozemků
 • na porovnání skutečného stavu se stavem v katastru nemovitosti
 • obnovu hranice pozemku

nebo si můžete u nás objednat:

 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí
 • funkci odpovědných geodetů v katastru nemovitostí
 
 
 
Katastrální zákon rovněž uládá vlastníkům nemovitostí povinnost na výzvu katastrálního úřadu označit ve stanovené lhůtě vlastnické hranice trvalým způsobem.