Digitalizace

 
 
 
 

Digitalizace

 
Digitalizace je vektorizace rastrových podkladů a tvorba digitálních map. Vektorizace se provádí automaticky nebo objektově. Využití digitalizace - při tvorbě geografických podkladů - map např:

  • mapy ve formátu dkm (digitální katastrální mapa)
  • mapy ve formátu kmd (katastrální mapa digitalizovaná)
  • digitalizace stavebních a jiných plánů
  • územní plán
  • orientační plán
  • a další ...
 
 
 
 
 
Snow2
 
 
 
 
 
 

Datová struktura GIS

 

prostorová rastrová data

 
 
ortofotomapy
 
 
 
 
katastrální rastrové mapy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prostorová vektorová data

 
 
územní plán
 
 
 
 
orientační plán
 
 
 
 
inženýrské sítě
 
 
 
 
vektorová katastrální mapa
 
 
 
 
pasporty
 
 
 
 
 

digitální model terénu

 
 
výškopis ve formě vrstevnic
 
 
 
 
profily 3D modely průlety
 
 
 
 
 
 
 
 

atributová data

 
databáze popisy prvků dokumenty