Inženýrská společnost JSIK Aš, s.r.o.

 
 
 
 
 

O nás

 
Firma JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o. je soukromá společnost založená 04. 01. 1995. Stěžejními obory naší činnosti jsou zeměměřictví, geoinformatika a prodej pracovních pomůcek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geodetický servis
 

Geodetický servis

 
 • geodetické práce
 • inženýrská geodézie
 • dokumentace staveb
 • katastr nemovitostí
 • zjišťování průběhu inženýrských sítí u správců sítí
 • topologické podklady pro informační systémy (GIS)
 • digitální mapy průmyslových závodů
 • digitální mapy komunikací a vodních toků včetně digitální pasportizace
 • a mnoho dalších
 
 
 
GIS
 

GIS - Geografický informační systém, Misys

 
 • návrhy datových struktur
 • školení a instalace
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • a mnoho dalších služeb
 • Misys - geoaplikace roku
 • návrhy datových struktur
 • školení a instalace
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • a mnoho dalších služeb
 
 
 
digitalizace
 

Digitalizace

 
 • digitalizace rastrových podkladů
 • objektová
 • automatická
 • a mnoho dalších
 
 
 
digitální mapy
 

Digitální mapy

 
 • vektorizace rastrových podkladů a tvorba digitálních map
 • a mnoho dalších
 
 
 
archivace
 

Archivace

 
 • skenování papírových podkladů a řešení jejich možné archivace - vhodné pro : stavební úřady, knihovny...
 • a mnoho dalších
 
 
 
obchodní činnost
 

Obchodní činnost

 
 • prodej měřící techniky : theodolity, niveláky...
 • prodej měřící techniky pro méně náročná měření : pásma, laserové přístroje, latě
 • a mnoho dalších